cl nedir

CL: Tanımı, Özellikleri ve Kullanım Alanları

Giriş

CL, C++ programlama dilinde kullanılan bir komut satırı aracıdır. Temel olarak, C++ kaynak kodunu makine kodu veya nesne koduna derlemek için kullanılır. CL, Microsoft tarafından geliştirilmiştir ve Visual Studio derleyicisinin bir parçası olarak gelir.

CL’nin Özellikleri

CL, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli özelliklere sahiptir:

 • Kaynak Kodunu Derler: CL, C++ kaynak kodunu makine kodu veya nesne koduna derler.
 • Çoklu Derleme Seçenekleri: CL, optimize derleme, hata ayıklama derleme ve ön derleme gibi çeşitli derleme seçenekleri sunar.
 • Bağlantı: CL, derlenmiş nesne kodunu bir yürütülebilir dosyaya veya dinamik bağlantı kitaplığına (DLL) bağlayabilir.
 • Kod Optimizasyonu: CL, derleme sırasında kodu optimize etmek için çeşitli teknikler kullanır.
 • Hata Ayıklama Bilgileri: CL, hata ayıklama sırasında yardımcı olmak için hata ayıklama bilgilerini koda ekleyebilir.

CL’nin Kullanım Alanları

CL, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli kullanım alanlarına sahiptir:

 • C++ Programlarının Derlenmesi: CL, C++ kaynak kodunu makine kodu veya nesne koduna derlemek için kullanılır.
 • Nesne Kodunun Bağlanması: CL, derlenmiş nesne kodunu bir yürütülebilir dosyaya veya DLL’ye bağlamak için kullanılır.
 • Kod Optimizasyonu: CL, derleme sırasında kodu optimize etmek için kullanılır.
 • Hata Ayıklama: CL, hata ayıklama sırasında yardımcı olmak için hata ayıklama bilgilerini koda eklemek için kullanılır.

CL’yi Kullanma

CL, komut satırından kullanılır. Temel sözdizimi şu şekildedir:

cl [seçenekler] kaynak_dosyaları

Burada:

 • seçenekler: Derleme sürecini kontrol eden çeşitli seçeneklerdir.
 • kaynak_dosyaları: Derlenecek C++ kaynak dosyalarının yoludur.

Örnek Kullanım

Aşağıdaki komut, “hello.cpp” adlı bir C++ kaynak dosyasını derler ve “hello.exe” adlı bir yürütülebilir dosya oluşturur:

cl /Fehello.exe hello.cpp

Faydalı Kaynaklar


Yayımlandı

kategorisi