dsr nedir

DSR (Dijital Süreklilik ve Dayanıklılık)

Dijital Süreklilik ve Dayanıklılık (DSR), bir kuruluşun dijital varlıklarını ve süreçlerini, beklenmedik olaylar veya felaketler karşısında sürekli olarak çalışır durumda tutma yeteneğidir. DSR, kuruluşların kritik işlevlerini sürdürmelerini, itibarlarını korumalarını ve müşteri güvenini sağlamalarını sağlar.

DSR’nin Önemi

Dijital çağda, kuruluşlar dijital varlıklarına ve süreçlerine giderek daha fazla bağımlı hale gelmektedir. Bu varlıklar, müşteri verileri, finansal kayıtlar ve fikri mülkiyet gibi kritik bilgileri içerir. Beklenmedik olaylar veya felaketler, bu varlıklara zarar verebilir veya bunlara erişimi engelleyebilir ve bu da işletmelerin faaliyetlerini durdurmasına, gelir kaybına ve itibar hasarına yol açabilir.

DSR, bu riskleri azaltarak kuruluşların aşağıdakileri yapmasını sağlar:

 • Kritik işlevlerini sürdürmek
 • Veri kaybını önlemek
 • İtibarlarını korumak
 • Müşteri güvenini sağlamak
 • Yasal yükümlülüklere uymak

DSR’nin Temel Bileşenleri

DSR kapsamlı bir yaklaşım gerektirir ve aşağıdaki temel bileşenleri içerir:

 • Veri Yedekleme ve Kurtarma: Kritik verilerin düzenli olarak yedeklenmesi ve felaket durumunda hızlı bir şekilde kurtarılabilmesi.
 • Sistem Çoğaltma: Kritik sistemlerin çoğaltılması ve farklı coğrafi konumlarda barındırılması, bir sistem arızası durumunda yedeklilik sağlanması.
 • Ağ Dayanıklılığı: Ağ altyapısının, kesintiler veya saldırılar karşısında çalışır durumda kalmasını sağlamak.
 • Siber Güvenlik: Dijital varlıkları siber saldırılardan korumak.
 • İş Sürekliliği Planlaması: Beklenmedik olaylar veya felaketler durumunda işlevselliğin sürdürülmesi için planlar geliştirmek.
 • Personel Eğitimi ve Farkındalığı: Personelin DSR prosedürleri hakkında eğitilmesi ve farkındalıklarının artırılması.

DSR’nin Faydaları

DSR’nin kuruluşlar için çok sayıda faydası vardır, bunlar şunları içerir:

 • İş Sürekliliği: Kritik işlevlerin sürdürülmesi ve gelir kaybının önlenmesi.
 • Veri Koruma: Kritik verilerin kaybını veya bozulmasını önlemek.
 • İtibar Yönetimi: Beklenmedik olaylar veya felaketler karşısında itibarın korunması.
 • Müşteri Güveni: Müşterilerin verilerinin ve gizliliğinin korunduğuna dair güvenin sağlanması.
 • Yasal Uyum: Veri koruma ve iş sürekliliği ile ilgili yasal yükümlülüklere uyum sağlanması.

DSR Uygulaması

DSR’yi uygulamak, kapsamlı bir planlama ve hazırlık sürecini içerir. Kuruluşlar aşağıdaki adımları izleyerek DSR’yi uygulayabilirler:

 1. Risk Değerlendirmesi: Dijital varlıkları ve süreçleri belirlemek ve bunlara yönelik riskleri değerlendirmek.
 2. DSR Planı Geliştirme: Risk değerlendirmesi sonuçlarına dayalı olarak kapsamlı bir DSR planı geliştirmek.
 3. Teknolojik Çözümler: Veri yedekleme, sistem çoğaltma ve ağ dayanıklılığı gibi teknolojik çözümleri uygulamak.
 4. İş Sürekliliği Planlaması: Beklenmedik olaylar veya felaketler durumunda işlevselliğin sürdürülmesi için planlar geliştirmek.
 5. Personel Eğitimi ve Farkındalığı: Personelin DSR prosedürleri hakkında eğitilmesi ve farkındalıklarının artırılması.
 6. Test ve Egzersizler: DSR planının etkinliğini test etmek ve iyileştirme alanlarını belirlemek için düzenli testler ve egzersizler yapmak.

İlgili Kaynaklar

Sonuç

DSR, dijital çağda kuruluşlar için hayati önem taşımaktadır. Kritik işlevlerin sürdürülmesini, verilerin korunmasını, itibarın korunmasını ve müşteri güveninin sağlanmasını sağlar. Kapsamlı bir DSR planı geliştirerek ve uygulayarak kuruluşlar, beklenmedik olaylar veya felaketler karşısında dayanıklılıklarını artırabilir ve işletmelerinin geleceğini güvence altına alabilirler.


Yayımlandı

kategorisi