flux nedir

Flux: Tanımı, Türleri ve Uygulamaları

Giriş

Flux, bir maddenin akışkanlık durumunu tanımlayan fiziksel bir özelliktir. Bir maddenin akışkanlığı, şekil değiştirme ve akma yeteneğini ifade eder. Flux, bir maddenin viskozitesinin tersidir ve genellikle metrekare saniye (m²/s) cinsinden ölçülür.

Flux Türleri

Flux, maddenin türüne ve durumuna bağlı olarak değişebilir. İki ana flux türü vardır:

 • Newtonian Flux: Newton yasasına uyan akışkanların flux’udur. Bu akışkanlarda, gerilme hızı ile akış hızı doğrusal olarak ilişkilidir. Su ve hava gibi sıvılar ve gazlar Newtonian akışkanlardır.
 • Newton Olmayan Flux: Newton yasasına uymayan akışkanların flux’udur. Bu akışkanlarda, gerilme hızı ile akış hızı doğrusal olarak ilişkili değildir. Bal, reçel ve boya gibi sıvılar Newton olmayan akışkanlardır.

Flux’un Uygulamaları

Flux, çeşitli endüstriyel ve bilimsel uygulamalarda önemli bir rol oynar:

 • Akışkan Dinamiği: Akışkanların hareketini ve davranışını anlamak için kullanılır.
 • Kimya Mühendisliği: Kimyasal reaksiyonların verimliliğini ve güvenliğini optimize etmek için kullanılır.
 • Malzeme Bilimi: Malzemelerin mekanik özelliklerini ve akış davranışlarını karakterize etmek için kullanılır.
 • Biyoloji: Kan akışı, hücre hareketi ve ilaç dağılımı gibi biyolojik süreçleri anlamak için kullanılır.
 • Çevre Bilimi: Su kirliliği, hava kirliliği ve iklim değişikliği gibi çevresel sorunları modellemek için kullanılır.

Flux’un Ölçümü

Flux, viskozimetre adı verilen cihazlarla ölçülebilir. Viskozimetreler, bir akışkanın akış hızını ve uygulanan gerilmeyi ölçerek flux’u hesaplar.

Flux’u Etkileyen Faktörler

Flux, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden etkilenebilir:

 • Sıcaklık: Sıcaklık arttıkça flux genellikle azalır.
 • Basınç: Basınç arttıkça flux genellikle artar.
 • Kimyasal Bileşim: Akışkanın kimyasal bileşimi flux’unu etkileyebilir.
 • Parçacık Boyutu ve Şekli: Süspansiyonlardaki parçacıkların boyutu ve şekli flux’u etkileyebilir.

Faydalı Siteler ve Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi