g ne demek fizik

g: Yerçekimi Sabiti

Giriş

Yerçekimi sabiti (g), evrendeki kütleler arasındaki yerçekimi kuvvetinin gücünü tanımlayan temel bir fiziksel sabittir. Isaac Newton tarafından geliştirilen evrensel yerçekimi yasasında yer alır ve kütleçekimsel etkileşimlerin temelini oluşturur.

Yerçekimi Sabitinin Tanımı

Yerçekimi sabiti, iki nokta kütlesi arasındaki yerçekimi kuvvetinin, kütlelerin çarpımına bölünmesi ve kütleler arasındaki mesafenin karesine bölünmesiyle tanımlanır:

F = G * (m1 * m2) / r^2

Burada:

  • F, iki kütle arasındaki yerçekimi kuvvetidir.
  • G, yerçekimi sabitidir.
  • m1 ve m2, kütlelerin kütleleridir.
  • r, kütleler arasındaki mesafedir.

Yerçekimi Sabitinin Değeri

Yerçekimi sabitinin kabul edilen değeri şu şekildedir:

G = 6,67430 x 10^-11 m^3 kg^-1 s^-2

Bu değer, Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu (BIPM) tarafından belirlenmiştir.

Yerçekimi Sabitinin Önemi

Yerçekimi sabiti, astrofizik, jeofizik ve diğer birçok bilim dalında çok önemli bir rol oynar. Evrendeki kütlelerin hareketini, gezegenlerin yörüngelerini, yıldızların oluşumunu ve kara deliklerin davranışını anlamak için kullanılır.

Yerçekimi Sabitinin Ölçümü

Yerçekimi sabitini ölçmek zorlu bir görevdir. En yaygın kullanılan yöntem, Cavendish büküm dengesi yöntemidir. Bu yöntem, iki büyük kütle arasındaki yerçekimi kuvvetinin, küçük bir test kütlesine uyguladığı torku ölçmeyi içerir.

Yerçekimi Sabitinin Değişkenliği

Yerçekimi sabitinin zaman içinde veya uzayda değişip değişmediği konusunda bazı tartışmalar vardır. Bazı teoriler, yerçekimi sabitinin evrenin genişlemesiyle birlikte azaldığını öne sürmektedir. Ancak bu teoriler henüz deneysel olarak doğrulanmamıştır.

Faydalı Kaynaklar


Yayımlandı

kategorisi