g nedir fizik

g Nedir: Fizikteki Yerçekimi Sabiti

Giriş

Yerçekimi sabiti (g), fizikte iki kütle arasındaki yerçekimi kuvvetinin büyüklüğünü belirleyen temel bir sabittir. Evrenin yapısını ve dinamiklerini anlamak için çok önemlidir.

Yerçekimi Sabitinin Tanımı

Yerçekimi sabiti, iki nokta kütlesi arasındaki yerçekimi kuvvetinin büyüklüğünün, kütlelerin çarpımına bölünmesi ve kütleler arasındaki mesafenin karesine bölünmesiyle tanımlanır:

F = G * (m1 * m2) / r^2

Burada:

 • F, kütleler arasındaki yerçekimi kuvvetidir.
 • G, yerçekimi sabitidir.
 • m1 ve m2, kütlelerin kütleleridir.
 • r, kütleler arasındaki mesafedir.

Yerçekimi Sabitinin Değeri

Yerçekimi sabitinin değeri, Uluslararası Birimler Sistemi’nde (SI) şu şekildedir:

G = 6,67430 x 10^-11 m^3 kg^-1 s^-2

Bu değer, çok hassas deneylerle ölçülmüştür ve son birkaç on yılda önemli ölçüde değişmemiştir.

Yerçekimi Sabitinin Önemi

Yerçekimi sabiti, fizikte çok önemli bir rol oynar. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli hesaplamalarda kullanılır:

 • Yerçekimi kuvvetinin büyüklüğü: Yerçekimi sabiti, iki kütle arasındaki yerçekimi kuvvetinin büyüklüğünü hesaplamak için kullanılır.
 • Gezegenlerin yörüngeleri: Yerçekimi sabiti, gezegenlerin Güneş’in etrafındaki yörüngelerini hesaplamak için kullanılır.
 • Kara deliklerin kütlesi: Yerçekimi sabiti, kara deliklerin kütlesini hesaplamak için kullanılır.
 • Evrenin genişlemesi: Yerçekimi sabiti, evrenin genişleme hızını hesaplamak için kullanılır.

Yerçekimi Sabitinin Ölçümü

Yerçekimi sabitinin ölçümü, fizikteki en zorlu deneysel zorluklardan biridir. Bunun nedeni, yerçekimi kuvvetinin çok zayıf olmasıdır. Yerçekimi sabitini ölçmek için kullanılan en yaygın yöntemler şunlardır:

 • Torsiyon dengesi: Bu yöntem, iki kütle arasındaki yerçekimi kuvvetini ölçmek için bir torsiyon dengesinin kullanılmasını içerir.
 • Çift salınım: Bu yöntem, iki kütle arasındaki yerçekimi kuvvetini ölçmek için iki salınımın periyotlarındaki farkın kullanılmasını içerir.
 • Atom interferometrisi: Bu yöntem, yerçekimi kuvvetini ölçmek için atom interferometrisi kullanır.

Sonuç

Yerçekimi sabiti, fizikte temel bir sabittir ve evrenin yapısını ve dinamiklerini anlamak için çok önemlidir. Yerçekimi sabitinin değeri, hassas deneylerle ölçülmüştür ve son birkaç on yılda önemli ölçüde değişmemiştir.

Faydalı Siteler ve Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi