kac gun devamsizlikta belge alinmaz 2022

2022’de Kaç Gün Devamsızlıkta Belge Alınmaz?

Öğrenciler için devamlılık, akademik başarıda önemli bir rol oynar. Devamlılık, öğrencilerin derslere düzenli olarak katılmasını ve eğitim materyallerini takip etmesini sağlar. Ancak, bazı durumlarda öğrenciler geçerli nedenlerden dolayı derslere katılamayabilirler. Bu gibi durumlarda, öğrenciler devamsizlik belgesi alarak devamsızlıklarını gerekçelendirebilirler.

Devamsizlik Belgesi Alma Koşulları

Öğrencilerin devamsizlik belgesi alabilmeleri için aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir:

  • Devamsızlığın geçerli bir nedeni olmalıdır (örneğin, hastalık, ailevi nedenler, resmi görevler).
  • Devamsızlık önceden bildirilmelidir (mümkünse).
  • Devamsızlık belgesi, geçerli bir makam tarafından (örneğin, doktor, ebeveyn, resmi kurum) verilmelidir.

Kaç Gün Devamsızlıkta Belge Alınmaz?

Öğrencilerin devamsizlik belgesi alabileceği gün sayısı, eğitim kurumuna göre değişebilir. Ancak, genel olarak kabul edilen bir kural, öğrencilerin bir yarıyıl veya dönemde toplam ders saatlerinin %25’inden fazlasına devamsızlık yapmaları durumunda belge alamayacaklarıdır.

Örneğin, bir yarıyıl 18 hafta sürüyorsa ve her hafta 10 ders saati varsa, öğrenciler toplam 180 ders saatine katılmalıdır. Bu durumda, öğrenciler 45 ders saatinden (180 ders saatinin %25’i) fazlasına devamsızlık yaparlarsa belge alamazlar.

Belge Alınamayan Durumlarda Ne Yapılmalı?

Öğrenciler, %25’ten fazla devamsızlık yaptıkları için belge alamazlarsa, aşağıdaki adımları izleyebilirler:

  • Eğitim kurumu ile iletişime geçerek durumlarını açıklayın.
  • Devamsızlıklarının nedenlerini destekleyen belgeler sağlayın.
  • Eğitim kurumunun belirlediği alternatif yolları (örneğin, ek ödevler, telafi sınavları) takip edin.

Faydalı Siteler ve Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi