lisede özürlü devamsizlik kaç gün olursa belge alınmaz

Lisede Özürlü Devamsızlık ve Belge Alma Koşulları

Lise eğitimi, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimleri için kritik bir dönemdir. Ancak, çeşitli nedenlerden dolayı öğrenciler zaman zaman okula devam edemeyebilirler. Bu gibi durumlarda, özürlü devamsızlık kavramı devreye girer. Özürlü devamsızlık, öğrencinin sağlık sorunları, ailevi nedenler veya resmi görevler gibi geçerli nedenlerle okula devam edemediği durumlardır.

Özürlü Devamsızlık Süresi ve Belge Alma

Lisede özürlü devamsızlık süresi, belge alma koşullarını doğrudan etkiler. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yönetmeliklerine göre, lise öğrencilerinin özürlü devamsızlık süreleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 • 12. Sınıflar: 100 gün
 • 9, 10 ve 11. Sınıflar: 120 gün

Bu süreleri aşan özürlü devamsızlığı olan öğrenciler, sınıf geçme veya diploma alma belgesi alamazlar. Ancak, bazı istisnai durumlar için ek süreler verilebilir.

İstisnai Durumlar

Aşağıdaki durumlarda, öğrencilere özürlü devamsızlık süreleri için ek süreler verilebilir:

 • Uzun süreli hastalıklar
 • Aile bireylerinin ölümü veya ağır hastalığı
 • Doğal afetler
 • Resmi görevler (örneğin, milli sporcu olmak)

Bu gibi durumlarda, öğrenciler özürlü devamsızlıklarını belgelemek için ilgili kurumlardan rapor veya belge almalıdırlar.

Özürlü Devamsızlık Belgesi Alma Süreci

Özürlü devamsızlık belgesi almak için öğrenciler aşağıdaki adımları takip etmelidirler:

 1. Geçerli nedenleri belgelemek: Sağlık sorunları için doktor raporu, ailevi nedenler için nüfus müdürlüğünden belge, resmi görevler için ilgili kurumdan belge alınmalıdır.
 2. Okul yönetimine başvurmak: Öğrenciler, geçerli nedenlerini belgeledikten sonra okul yönetimine başvurarak özürlü devamsızlık belgesi talep etmelidirler.
 3. Okul yönetiminin incelemesi: Okul yönetimi, öğrencinin sunduğu belgeleri inceleyerek özürlü devamsızlık süresini belirler.
 4. Belgenin verilmesi: Özürlü devamsızlık süresi belirlendikten sonra, öğrenciye belge verilir.

Önemli Notlar

 • Özürlü devamsızlık belgesi, öğrencinin sınıf geçme veya diploma alma hakkını garanti etmez. Öğrencinin akademik başarısı da dikkate alınır.
 • Özürlü devamsızlık süresi, öğrencinin devamsızlık yaptığı derslerin sayısını değil, toplam devamsızlık süresini ifade eder.
 • Öğrenciler, özürlü devamsızlık sürelerini aşmamak için gerekli önlemleri almalıdırlar.

Faydalı Siteler ve Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi