simbiyot

Simbiyotlar: İki Canlının Karşılıklı Bağımlılığı

Giriş

Simbiyoz, iki farklı türden canlının yakın ve uzun süreli bir ilişki içinde yaşadığı bir biyolojik etkileşimdir. Bu ilişkiler, her iki tür için de karşılıklı yararlar veya zararlar sağlayabilir. Simbiyotik ilişkiler, doğada yaygındır ve ekosistemlerin işleyişinde hayati bir rol oynar.

Simbiyoz Türleri

Simbiyoz, ilişkideki türlerin birbirlerine sağladığı faydalara göre üç ana kategoriye ayrılabilir:

 • Karşılıklılık: Her iki tür de ilişkiden fayda sağlar.
 • Komensalizm: Bir tür fayda sağlarken, diğeri etkilenmez.
 • Parazitizm: Bir tür (parazit) diğerinden (konak) fayda sağlarken, konak zarar görür.

Karşılıklılık

Karşılıklılık, simbiyozun en yaygın türüdür. Her iki tür de ilişkiden fayda sağlar ve birbirlerine bağımlı hale gelirler. Örnekler şunları içerir:

 • Mantarlar ve algler arasındaki likenler: Mantarlar, algler için koruma ve destek sağlar. Algler ise mantarlara fotosentez yoluyla besin sağlar.
 • Azot bağlayıcı bakteriler ve baklagiller: Bakteriler, baklagillerin köklerine yerleşerek havadaki azotu bitkiler için kullanılabilir forma dönüştürür. Baklagiller ise bakterilere barınak ve besin sağlar.
 • Temizlik balıkları ve köpekbalıkları: Temizlik balıkları, köpekbalıklarının vücutlarındaki parazitleri ve ölü dokuları temizler. Köpekbalıkları ise temizlik balıklarına besin sağlar.

Komensalizm

Komensalizmde, bir tür fayda sağlarken, diğeri etkilenmez. Örnekler şunları içerir:

 • Epifitler ve ağaçlar: Epifitler (örneğin orkideler), ağaçların dallarında yaşar ve destek için ağaçlara bağımlıdır. Ancak ağaçlar epifitlerden etkilenmez.
 • Remora balıkları ve köpekbalıkları: Remora balıkları, köpekbalıklarına yapışarak onların artıklarıyla beslenir. Köpekbalıkları ise remora balıklarından etkilenmez.
 • Kuşlar ve memeliler: Kuşlar, memelilerin sırtlarında yaşayabilir ve onların tüylerini temizleyebilir. Memeliler ise kuşlardan etkilenmez.

Parazitizm

Parazitizmde, bir tür (parazit) diğerinden (konak) fayda sağlarken, konak zarar görür. Örnekler şunları içerir:

 • Kene ve insanlar: Keneler, insanların kanıyla beslenir ve hastalıklar bulaştırabilir.
 • Bağırsak kurtları ve insanlar: Bağırsak kurtları, insanların bağırsaklarında yaşar ve besinlerini çalar.
 • Malarya paraziti ve sivrisinekler: Malarya paraziti, sivrisineklerin içinde gelişir ve insanlara bulaştığında hastalığa neden olur.

Simbiyozun Önemi

Simbiyotik ilişkiler, ekosistemlerin işleyişinde hayati bir rol oynar. Örneğin:

 • Besin zincirleri: Simbiyotik ilişkiler, besin zincirlerindeki enerji akışını kolaylaştırır.
 • Besin döngüsü: Simbiyotik ilişkiler, besinlerin ekosistem içinde geri dönüştürülmesine yardımcı olur.
 • Hastalık kontrolü: Bazı simbiyotik ilişkiler, hastalıkların yayılmasını kontrol etmeye yardımcı olur.
 • Evrim: Simbiyotik ilişkiler, türlerin evrimine katkıda bulunabilir ve yeni türlerin oluşumuna yol açabilir.

Sonuç

Simbiyoz, doğada yaygın olan ve ekosistemlerin işleyişinde hayati bir rol oynayan karmaşık bir biyolojik etkileşimdir. Karşılıklılık, komensalizm ve parazitizm olmak üzere üç ana simbiyoz türü vardır. Simbiyotik ilişkiler, besin zincirleri, besin döngüsü, hastalık kontrolü ve evrim gibi çeşitli ekosistem süreçlerini etkiler.

Faydalı Siteler ve Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi