wifi kullanım geçmişi

Sıcaklık Ölçümünün Geçmişi

Sıcaklık, maddenin sıcaklık derecesini ölçen bir fiziksel niceliktir. Sıcaklık ölçümünün tarihi, insanlık tarihinin en eski dönemlere uzanır.

Erken Dönem Yöntemleri

  • Dokunma: İnsanlar, sıcaklığı dokunma yolu ile tahmin etmişlerdir. Sıcak nesneler soğuk nesnelere göre daha sıcak hissettirir.
  • Tatma: Bazı kültürler, sıcaklığı yiyecek ve içecekleri tatma yolu ile ölçmüşlerdir. Sıcak yiyecekler ve içecekler soğuk olanlar göre daha sıcak tat verir.
  • Gözlem: İnsanlar, nesneleri gözlemleyerek sıcaklıklarını tahmin etmişlerdir. Örnegin, sıcak nesneler daha fazla ışık yayan ve daha parlak görünür.

İlk Termometrenin İcadı

İlk termometrenin 1592 yılında İtalyan fizikçi ve mucit Galileo Galilei tarafından icat edildiği söylenir. Bu termometrenin bir cam tüpten ve bir cam rezervuardan oluştuğu ve su ile doldurulduğu bildirilmektedir. Suyun genleştikçe tüpün içinde yükseldiği ve büzüldükçe alçaldığını gözlemledi.

Fahrenheit ve Celsius Ölçeği

1714 yılında, Daniel Gabriel Fahrenheit adlı bir fizikçi, cıva termometresini icat etti. Bu termometrenin ölçeği, suyun donma noktasını 32 derece ve kaynama noktasını 212 derece olarak tanımladı.

1742 yılında, Anders Celsius adlı bir fizikçi, suyun donma noktasını 0 derece ve kaynama noktasını 100 derece olarak tanımlayan bir ölcek önerdi. Bu ölçe, bugün hala kullanılan Celsius ölçeğidir.

Günümüz Termometrenin Gelişimi

  1. ve 20. Yüzyıllarda, termometrenin tasarimi ve teknolojisi önemli ölçüde gelişti.

  2. Cıva termometrenin: Cıva termometrenin, hassas ve ucuz olmasından dolayı uzun yıllar boyunca en çok kullanılan termometrenin olmuştur. Ancak, cıvanın toksik bir madde olmasından dolayı, kullanimi giderek azalmaktadır.

  3. Alkohol termometrenin: Alkohol termometrenin, cıva termometrenin göre daha az hassas olmasından dolayı, daha az kullanılmaktadır.
  4. Dijital termometrenin: 20. Yüzyılın sonlarinda, elektronik teknolojinin gelisimi ile digital termometrenin icat edildi. Bu termometrenin, hassas, hızlı ve kullanimi koladır.
  5. Kızılötesi termometrenin: Kızılötesi termometrenin, nesneleri temassız bir şekilde ölçebilir. Bu termometrenin, tıbbi uygulamalar ve endüstriyel ortamlarda kullanılmaktadır.

İlgili Siteler ve Kaynaklar


Yayımlandı

kategorisi