yüklem nedir

Yüklem: Cümlenin Can Damarı

Giriş

Cümle, bir düşünceyi veya duyguyu ifade eden dilin temel birimidir. Bir cümle, özne, yüklem ve nesne gibi temel öğelerden oluşur. Bu öğeler arasında yüklem, cümlenin can damarıdır ve cümlenin ne hakkında olduğunu ve ne olduğunu belirler.

Yüklem Tanımı

Yüklem, cümlede özneyle ilgili bir eylemi, durumu veya özelliği ifade eden kelimedir veya kelime grubudur. Başka bir deyişle, yüklem, özneye ne olduğunu veya ne yaptığını söyler.

Yüklem Türleri

Yüklem, işlevine göre iki ana türe ayrılır:

 • Eylem Yüklem: Bir eylemi ifade eder. Örnekler: koşmak, yemek, uyumak
 • Durum Yüklem: Bir durumu veya özelliği ifade eder. Örnekler: güzel, mutlu, hasta

Yüklem Örnekleri

Aşağıdaki cümlelerde yüklem kalın harflerle gösterilmiştir:

 • Çocuklar koşuyorlar. (Eylem yüklem)
 • Kitap güzel. (Durum yüklem)
 • Ali hasta. (Durum yüklem)

Yüklem İşlevleri

Yüklem, cümlede aşağıdaki işlevleri yerine getirir:

 • Özneyle ilgili bilgi verir: Yüklem, özneyle ilgili bir eylem, durum veya özellik hakkında bilgi sağlar.
 • Cümlenin anlamını tamamlar: Yüklem, cümlenin anlamını tamamlayarak ne hakkında olduğunu ve ne olduğunu belirler.
 • Cümleye zaman ve kip bilgisi katar: Yüklem, cümlenin gerçekleştiği zamanı ve kipini belirtir.

Yüklem Çeşitleri

Yüklem, yapısına göre çeşitli çeşitlere ayrılabilir:

 • Basit Yüklem: Tek bir fiilden oluşan yüklemdir. Örnek: Çocuklar koşuyor.
 • Bileşik Yüklem: Bir yardımcı fiil ve bir ana fiilden oluşan yüklemdir. Örnek: Çocuklar koşuyorlardı.
 • İsim Cümlesi Yüklem: Bir isimden oluşan yüklemdir. Örnek: Ali bir öğretmen.
 • Sıfat Cümlesi Yüklem: Bir sıfattan oluşan yüklemdir. Örnek: Kitap güzel.
 • Zarf Cümlesi Yüklem: Bir zarftan oluşan yüklemdir. Örnek: Çocuklar hızlı koşuyor.

Yüklemle İlgili Faydalı Siteler ve Dosyalar

Sonuç

Yüklem, cümlenin temel öğelerinden biridir ve cümlenin anlamını tamamlayarak ne hakkında olduğunu ve ne olduğunu belirler. Yüklem, eylem, durum veya özellik ifade edebilir ve çeşitli türleri ve çeşitleri vardır. Yüklem hakkında daha fazla bilgi edinmek için yukarıda verilen faydalı siteleri ve dosyaları ziyaret edebilirsiniz.


Yayımlandı

kategorisi