ege yok atlas

Ege Yok Atlas: Türkiye’nin En Kapsamlı Coğrafi Veri Tabanı

Giriş

Ege Yok Atlas, Türkiye’nin en kapsamlı coğrafi veri tabanlarından biridir. Türkiye’nin fiziksel, beşeri ve ekonomik özelliklerini ayrıntılı bir şekilde sunan bu atlas, araştırmacılar, öğrenciler, akademisyenler ve coğrafya meraklıları için değerli bir kaynaktır.

Tarihçe ve Gelişim

Ege Yok Atlas, 1990 yılında Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü tarafından başlatılan bir projedir. Atlasın ilk baskısı 1993 yılında yayınlanmıştır. O zamandan beri atlas, yeni veriler ve güncellemelerle düzenli olarak güncellenmektedir.

İçerik

Ege Yok Atlas, Türkiye’nin coğrafyası hakkında çok çeşitli bilgiler içerir. Atlasın bölümleri şunları içerir:

  • Fiziksel Coğrafya: Dağlar, nehirler, göller, kıyılar ve iklim gibi Türkiye’nin fiziksel özelliklerini kapsar.
  • Beşeri Coğrafya: Nüfus, yerleşimler, ekonomik faaliyetler ve sosyal yapılar gibi Türkiye’nin insan özelliklerini inceler.
  • Ekonomik Coğrafya: Tarım, sanayi, turizm ve ulaşım gibi Türkiye’nin ekonomik faaliyetlerini ele alır.
  • Tematik Haritalar: Türkiye’nin belirli konularını vurgulayan tematik haritalar içerir, örneğin nüfus yoğunluğu, ekonomik göstergeler ve çevresel sorunlar.

Kullanım Alanları

Ege Yok Atlas, çeşitli amaçlar için kullanılabilir:

  • Araştırma: Coğrafya, tarih, ekonomi ve diğer alanlarda araştırma yapmak için temel veriler sağlar.
  • Eğitim: Öğrencilerin Türkiye’nin coğrafyasını anlamalarına yardımcı olur ve ders materyali olarak kullanılabilir.
  • Planlama: Bölgesel planlama, arazi kullanımı ve çevre yönetimi için coğrafi bilgiler sunar.
  • Karar Verme: Politikacılar, işletmeler ve bireyler için coğrafi faktörleri dikkate alarak bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olur.

Erişim

Ege Yok Atlas hem çevrimiçi hem de basılı olarak mevcuttur. Çevrimiçi atlas, Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nün web sitesinden erişilebilir:

Ege Yok Atlas Çevrimiçi

Basılı atlas, kitapçılardan ve Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nden satın alınabilir.

Faydalı Kaynaklar


Yayımlandı

kategorisi